Skip to main content

Show filters

Hide filters

elektromagnetiskt spektrum

Description

Description

De olika elektromagnetiska våglängderna eller frekvenser som befinner sig inom det elektromagnetiska spektrumet. Våglängder är indelade i olika kategorier beroende på dess våglängd och energinivå, med början från radiovåglängder med en lång våglängd och låg energinivå, till mikrovågor, infrarött ljus, synligt ljus, ultraviolett ljus, röntgenstrålar och slutligen gammastrålar med kort våglängd och hög energinivå.

Begreppets URI