Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

rapportera om social utveckling

Description

Description

Rapportera resultat och slutsatser om samhällets sociala utveckling på ett begripligt sätt, och presentera dessa muntligen och skriftligen för en rad olika målgrupper från allmänheten till experter.

Relationer

Begreppets URI