Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

utveckla förfaranden för defekter

Description

Description

Fastställa vilka steg och korrigerande åtgärder som ska vidtas i händelse av kvalitetsbrister, t.ex. införande av nya kvalitetsledningssystem eller utbyte av maskiner.

Relationer

Begreppets URI