Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

koordinera intressenters satsningar för främjande av resmål

Description

Description

Övervaka med relevanta intressenter, såsom företagsägare och statliga institutioner, för att utveckla en samarbetspräglad produkt eller pr-kampanj.

Alternativ beteckning

koordinera intressentens satsningar för främjande av resmål

koordinera intressenters satsningar för att främja resmål

koordinera intressenters satsning för främjande av resmål

koordinera satsningar från intressenter för främjande av resmål

samordna intressenters satsningar för främjande av resmål

Relationer

Begreppets URI