Skip to main content

Show filters

Hide filters

samla referensmaterial för konst

Description

Description

Samla in prover av de material som du förväntar dig att använda i skapandeprocessen, särskilt om det önskade konstverket kräver medverkan av kvalificerad arbetskraft eller specifika produktionsprocesser.

Begreppets URI