Skip to main content

Show filters

Hide filters

vara villig att lära sig

Description

Description

Ha en positiv inställning till nya krav och utmaningar och sträva efter att dra lärdom av svårigheter.

Alternativ beteckning

visa självkontroll och självreflektion

Begreppets URI