Skip to main content

Show filters

Hide filters

tillämpa policy för kreditriskhantering

Description

Description

Tillämpa företagets policy och förfaranden i kreditriskhanteringsprocessen. Alltid hålla företagets kreditrisk på en hanterbar nivå och vidta åtgärder för att undvika kreditförluster.

Begreppets URI