Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

13890
färdigheter

I Escos pelare för färdigheter skiljer man mellan begrepp som rör färdighet/kompetens och begrepp som rör kunskap, genom att ange typ av färdighet. Man gör dock ingen skillnad på färdigheter och kompetens. För varje begrepp finns en rekommenderad term och ett antal icke-rekommenderade termer på vart och ett av de 27 Esco-språken. Dessutom finns en förklaring av begreppet i form av en beskrivning.  

Escos pelare för färdigheter innehåller 13 485 begrepp som är indelade i fyra grupper. Varje grupp består av olika typer av kunskaps- respektive färdighets-/kompetensbegrepp:     

  • kunskaper     
  • färdigheter     
  • attityder och värderingar     
  • språkfärdigheter och språkkunskaper  

Man kan också hitta olika uppsättningar av färdigheter genom att söka i följande samlingar:     

  • övergripande färdigheter     
  • språk     
  •  digitala färdigheter    

Arbetet med att förbättra indelningen av färdigheterna i Esco pågår kontinuerligt. Lämna gärna synpunkter på kvaliteten på färdigheterna och grupperna med färdigheter genom vår kontaktsida.      

Meddelande om upphovsrätt: Indelningen av färdigheter i Esco bygger delvis på delar av den befintliga klassificeringen i O*Net och den kanadensiska färdighets- och kunskapsordlistan. Mer information finns här.          

O*NET OnLine tillhandahålls av USA:s Department of Labor, Employment and Training Administration (USDOL/ETA). Används enligt CC BY 4.0 licensen. O*NET® är ett varumärke som tillhör USDOL/ETA.         

Skills and Knowledge Checklist tillhandahålls av Kanadas regering. Kanadas regering håller för närvarande på att utarbeta ramar och produkter för bättre definiering och beskrivning av kompetenser, varav Skills and Competencies Taxonomy är den första allmänt tillgängliga delen.