Skip to main content

Show filters

Hide filters

ekologiskt jordbruk

Description

Description

Principer, tekniker och föreskrifter för ekologiskt jordbruk. Ekologiskt jordbruk är en produktionsmetod inom jordbruket som lägger stor vikt vid miljöskydd och ekologisk balans.

Alternativ beteckning

ekologisk produktion

ekologisk odling

Begreppets URI