Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

upparbetning

Description

Description

Den process i vilken radioaktiva ämnen kan extraheras eller återvinnas för att användas som kärnbränsle och där avfallsnivåerna kan minskas, dock utan att minska radioaktivitetsnivåerna eller värmeproduktionen.

Alternativ beteckning

återanvändning av kärnbränsle

Begreppets URI