Skip to main content

Show filters

Hide filters

säkerställa att reglerna för rörledningsinfrastruktur följs

Description

Description

Se till att bestämmelserna för drift av rörledningar uppfylls. Se till att rörledningsinfrastrukturen uppfyller lagstiftade krav och följer bestämmelser som gäller för transport av varor via rörledningarna.

Alternativ beteckning

säkerställa att reglerna för pipelineinfrastruktur följs

Begreppets URI