Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

använda enheter och utrustning för sjönavigering

Description

Description

Använda sjönavigeringsanordningar, t.ex. kompass eller sextant, eller navigeringshjälpmedel som fyrar eller bojar, radar-, satellit- och datorsystem för att navigera fartyg på vattenvägar. Arbeta med aktuella sjökort/kartor, anslag och publikationer för att fastställa ett fartygs exakta position.

Begreppets URI