Skip to main content

Show filters

Hide filters

utfärda fakturor

Description

Description

Utarbeta och utfärda fakturor till kunder och gäldenärer utifrån kundfordringar i de finansiella rapporterna. Ange betalningsbelopp, förfallodatum, beskattningsuppgifter och övriga upplysningar vid behov.

Relationer

Begreppets URI