Skip to main content

Show filters

Hide filters

utforma process

Description

Description

Kartlägga arbetsflödet och resurskraven för en viss process med hjälp av en rad olika verktyg, till exempel programvara för processimulering, flödesdiagram och skalmodeller.

Alternativ beteckning

designa process

forma process

utarbeta process

utformade process

utformar process

Begreppets URI