Skip to main content

Show filters

Hide filters

ge turistrelaterad information

Description

Description

Ge kunderna relevant information om historiska och kulturella platser och händelser samtidigt som informationen förmedlas på ett underhållande och informativt sätt.

Scope note

Locations might be such as points of interest, events, local customs or foreign country regulations.

Alternativ beteckning

ge information för turister

informera om turistrelaterade saker

tillhandahålla turistrelaterad information

ge information relaterat till turism

ge information relaterad till turism

Begreppets URI