Skip to main content

Show filters

Hide filters

utföra brandskyddskontroller

Description

Description

Genomföra kontroller i byggnader och på anläggningar för bedömning av deras brandskyddsutrustning, evakueringsstrategier och andra strategier, och se till att säkerhetsbestämmelserna följs.

Alternativ beteckning

utföra brandskyddsinspektioner

Relationer

Begreppets URI