Skip to main content

Show filters

Hide filters

använda handhållen nitningsutrustning

Description

Description

Använda sig av olika typer av verktyg och redskap som används för nitning, t.ex. nålhammare och nitsats, handhållen press, hammare och mothållarjärn, pneumatisk hammare, nitpistol, m.m.

Begreppets URI