Skip to main content

Show filters

Hide filters

verktyg för automatisering av it-tester

Description

Description

Specialiserad programvara för att utföra eller kontrollera tester och jämföra förväntade testresultat med faktiska testresultat. Selen, QTP och LoadRunner är exempel på sådana verktyg.

Alternativ beteckning

instrument för automatisering av IT-tester

metoder för automatisering av IT-tester

verktygen för automatisering av IT-tester

verktyget för automatisering av IT-tester

Begreppets URI