Skip to main content

Show filters

Hide filters

ta hand om kundservice

Description

Description

Behålla den högsta möjliga nivån av kundtjänst och se till att kundtjänsten alltid fullgörs på ett professionellt sätt. Hjälpa kunder eller deltagare att känna sig bekväma och tillgodose specialkrav.

Scope note

Might include keeping the customers informed about the current status of their orders or waiting times.

Alternativ beteckning

ta hand om kundservicen

upprätthålla en servicenivå för kunder

ge kundservice

ta hand om servicen för kunden4

ge service till kunder

Relationer

Begreppets URI