Skip to main content

Show filters

Hide filters

tillämpa informationsäkerhetsprinciper

Description

Description

Implementera policyer, metoder och regler för data- och informationssäkerhet för att efterleva principerna om sekretess, integritet och tillgänglighet.

Alternativ beteckning

tillämpade informationssäkerhetsprinciper

använda informationssäkerhetsprinciper

applicera informationssäkerhetsprinciper

tillämpar informationssäkerhetsprinciper

Begreppets URI