Skip to main content

Show filters

Hide filters

strömningsmekanik

Description

Description

Karakteristika och egenskaper hos vätskor, även gaser och plasma, i stillastående skick och i rörelse, samt deras styrka.

Alternativ beteckning

strömningslära

Begreppets URI