Skip to main content

Show filters

Hide filters

förpackningars funktion

Description

Description

Förpackningars funktion och roll i det moderna samhället. Strukturen i förpackningens leveranskedja och förhållandet mellan förpackning och marknadsföring.

Begreppets URI