Skip to main content

Show filters

Hide filters

hantera kontrakt

Description

Description

Förhandla om villkor, kostnader och andra specifikationer för ett kontrakt, och samtidigt försäkra sig om att de uppfyller de rättsliga kraven och är rättsligt bindande. Övervaka genomförandet av kontraktet, komma överens om och dokumentera eventuella ändringar i enlighet med rättsliga begränsningar.

Relationer

Begreppets URI