Skip to main content

Show filters

Hide filters

Frågespråk för RDF-format

Description

Description

Frågespråk som SPARQL, som används för att hämta och hantera data som lagrats i RDF-format (Resource Description Framework).

Alternativ beteckning

sätt att fråga på för RDF

språk för frågor om RDF

frågespråk för RDF

RDF-frågesätt

Begreppets URI