Skip to main content

Show filters

Hide filters

förse maskin med material

Description

Description

Se till att maskinen förses med nödvändigt och tillräckligt material samt reglera placering eller automatisk inmatning och utmatning av arbetsstycken i maskinen eller andra verktygsmaskiner i produktionslinjen.

Relationer

Begreppets URI