Skip to main content

Show filters

Hide filters

transportsätt för gods

Description

Description

Förstå olika transportsätt, till exempel luft-, sjö- eller intermodal transport för gods. Specialisera sig på ett av transportsätten och ha fördjupade kunskaper om detta transportsätts särdrag och förfaranden.

Relationer

Begreppets URI