Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

förbereda arbetsstycken för etsning

Description

Description

Förbereda mekaniska verktyg och arbetsstycken för etsning genom att polera arbetsstyckets yta och fasettera det för att avlägsna vassa kanter. Poleringen utförs med olika sandpapper och sandfilmer som varierar från sträva till mycket finsandiga.

Relationer

Begreppets URI