Skip to main content

Show filters

Hide filters

upprätthålla IT-identitetshantering

Description

Description

Hantera identifiering, autentisering och auktorisering av enskilda individer inom ett system och kontrollera deras tillgång till resurser genom att koppla användarbefogenheter och -begränsningar till deras identitet.

Relationer

Begreppets URI