Skip to main content

Show filters

Hide filters

sätta upp ett virtuellt privat nätverk

Description

Description

Upprätta en krypterad anslutning mellan privata nätverk, t.ex. ett företags olika lokala nätverk, över internet för att säkerställa att endast behöriga användare får tillgång till nätverket och att data inte kan snappas upp.

Alternativ beteckning

sätta upp vpn

Begreppets URI