Skip to main content

Show filters

Hide filters

underhålla elektronisk utrustning

Description

Description

Kontrollera och reparera elektronisk utrustning. Upptäcka funktionsfel, lokalisera brister och vidta åtgärder för att förebygga skador.

Alternativ beteckning

hålla elektronisk utrustning i gott skick

laga elektronisk utrustning

underhållit elektronisk utrustning

underhöll elektronisk utrustning

underhåller elektronisk utrustning

reparera elektronisk utrustning

Begreppets URI