Skip to main content

Show filters

Hide filters

designa mikroelektromekaniska system

Description

Description

Designa och utarbeta mikroelektromekaniska system (MEMS), t.ex. mikroavkännare. Framställa en modell och en simulering med hjälp av programvara för teknisk projektering för att bedöma produktens bärkraft och undersöka dess fysiska parametrar för att säkerställa en framgångsrik produktionsprocess.

Relationer

Begreppets URI