Skip to main content

Show filters

Hide filters

övervaka entreprenörers arbete

Description

Description

Leda entreprenörers arbete och bedöma om de uppfyller den överenskomna standarden och om så behövs korrigera undermåliga prestationer.

Alternativ beteckning

granska entreprenörers arbete

övervaka arbetet som leverantörer utför

övervaka entreprenörsarbete

övervaka entreprenörs arbete

övervaka leverantörers arbete

Begreppets URI