Skip to main content

Show filters

Hide filters

elkraftteknik

Description

Description

Underdisciplin inom energi- och elektroteknik som är specialiserad på produktion, överföring, distribution och användning av elkraft genom anslutning av elektriska anordningar till motorer, generatorer och transformatorer, som t.ex. en växel-/likströmsadapter.

Begreppets URI