Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

tillverka produktionsprototyper

Description

Description

Utarbeta tidiga modeller eller prototyper i syfte att testa koncept och replikerbarhet. Skapa prototyper att bedöma i samband med förproduktionstester.

Begreppets URI