Skip to main content

Show filters

Hide filters

registrera reparationer

Description

Description

Föra register över utförda reparationer och underhållsåtgärder inklusive delar och material som använts och andra uppgifter om reparationen.

Begreppets URI