Skip to main content

Show filters

Hide filters

kontrollera tillverkning

Description

Description

Planera, samordna och leda all produktionsverksamhet för att säkerställa att varor tillverkas i tid, i rätt ordning, håller tillräcklig kvalitet och har rätt sammansättning, från intag av varor till leverans.

Alternativ beteckning

kontrollera produktion

Begreppets URI