Skip to main content

Show filters

Hide filters

underhålla medicintekniska produkter

Description

Description

Se till att alla medicintekniska produkter och apparater förvaras och hanteras på lämpligt sätt så att de bibehåller sin funktion och sina egenskaper.

Begreppets URI