Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

специализиран продавач-консултант на риба и морска храна

Description

Code

5223.7.16

Description

Специализираните продавач-консултанти на риба и морска храна продават риба, ракообразни и мекотели в специализирани магазини.
 

Алтернативен етикет

продавач-консултант в рибен магазин

продавач-консултантка в рибен магазин

продавач-консултантка на риба и морска храна

продавач-консултант на риба и морска храна

продавач в рибен магазин

продавачка в рибен магазин

продавачка на риба и морска храна

продавач на риба и морска храна

специализирана продавач-консултантка в рибен магазин

специализирана продавач-консултантка на риба и морска храна

специализиран продавач-консултант в рибен магазин

специализиран продавач-консултант на риба и морска храна

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието