Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

работник, хидравлична ковашка преса

Description

Code

7221.3

Description

Работниците на хидравлична ковашка преса настройват и работят с хидравлични преси за коване, предназначени за оформяне на заготовки от черни и цветни метали, включително тръби, кухи профили и други продукти, получени при първоначалната обработка на стоманата в желаната от тях форма чрез използване на притискащи сили, генерирани от бутало и течно налягане.

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието