Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

оператор, пещ за варовик

Description

Code

8131.10

Description

Операторите на пещ за варовик контролират оборудване, което гори варовик и произвежда вар или въглероден диоксид. Те контролират потока на материалите, горивото и въздуха. Наблюдават потока на материалите, въздуха, температурата, горивата, кислородните измервателни уреди и правят корекции, ако е необходимо. Водят и документация за производството.

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

URI на понятието