Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

мисионер

Description

Code

2636.3

Description

Мисионерите упражняват надзор над изпълнението на мисиите на терен от дадена църковна фондация. Те организират мисията, разработват нейните цели и стратегии и осигуряват изпълнението на целите и политиките ѝ. Изпълняват административни задължения при поддържането на документация и улесняват комуникацията със съответните институции на мястото на провеждане на мисията.

Алтернативен етикет

католическа мисионерка

градски мисионер

ходатайстваща първосвещеничка

мисионерски пастор

ходатайстващ първосвещеник

ходатайстващ свещеник

мисионерска пасторка

ходатайстващ мисионер

ходатайстваща мисионерка

градска мисионерка

мисионерка

проповедничка

хуманитарна работничка

католически мисионер

християнска социална работничка

проповедник

католическа хуманитарна работничка

католически хуманитарен работник

християнски социален работник

ходатайстваща свещеничка

хуманитарен работник

мисионер

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието