Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Filters

Hierarchy view

мисионер

Description

Code

2636.3

Description

Мисионерите упражняват надзор над изпълнението на мисиите на терен от дадена църковна фондация. Те организират мисията, разработват нейните цели и стратегии и осигуряват изпълнението на целите и политиките ѝ. Изпълняват административни задължения при поддържането на документация и улесняват комуникацията със съответните институции на мястото на провеждане на мисията.

Алтернативен етикет

градска мисионерка

градски мисионер

католическа мисионерка

католическа хуманитарна работничка

католически мисионер

католически хуманитарен работник

мисионер

мисионерка

мисионерска пасторка

мисионерски пастор

проповедник

проповедничка

ходатайстваща мисионерка

ходатайстваща първосвещеничка

ходатайстваща свещеничка

ходатайстващ мисионер

ходатайстващ първосвещеник

ходатайстващ свещеник

християнска социална работничка

християнски социален работник

хуманитарен работник

хуманитарна работничка

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

умения / kомпетенци

URI на понятието