Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Filters

Hierarchy view

дизайнер на вградени системи/дизайнерка на вградени системи

Description

Code

2511.5

Description

Дизайнерите на вградени системи тълкуват и проектират изискванията, както и плана на високо равнище или структурата на вградена система за контрол в съответствие със спецификациите на техническия софтуер.

Scope note

Excludes people performing programming and coding activities.

Алтернативен етикет

дизайнери на вградени системи

дизайнерка на вградени системи

дизайнер на вградени системи

проектантка на вградени системи

проектант на вградени системи

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието