Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Filters

Hierarchy view

екологичен аниматор

Description

Code

5113.1.1

Description

Екологичните аниматори отговарят за насърчаване на опазването и развитието на околната среда. Те посещават училища и предприятия, за да водят разговори, създават ресурси за образование и уебсайтове, водят образователни курсове, осигуряват подходящи курсове за обучение и помагат с доброволчески дейности и проекти за опазване на околната среда. В много градини е нает екологичен аниматор, който дава насоки по време на учебни посещения.

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

умения / kомпетенци

URI на понятието