Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

производител, оптични уреди

Description

Code

7311.2

Description

Производителите на оптични уреди разчитат скици и монтажни чертежи за сглобяване на лещи и оптични уреди, като микроскопи, телескопи, прожекционно оборудване и медицинско оборудване за диагностика. Те преработват, шлифоват, полират и нанасят покритие на стъклени материали, центрират лещи съгласно оптичната ос и ги циментират спрямо оптичната рамка. Те могат да тестват инструментите след сглобяване.

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието