Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

техник, корабна електроника

Description

Code

7421.4

Description

Техниците в областта на корабната електроника определят, инсталират и ремонтират електронните системи и оборудване на плавателните съдове. Те сглобяват електронни компоненти и кабели в съответствие със скици и монтажни чертежи.

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието