Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

секретар, набиране на средства

Description

Code

3343.1.3

Description

Секретарите по набиране на средства предоставят административна подкрепа за мениджърите по набиране на средства. Те се насочват към потенциални дарители или спонсори като провеждане на проучвания. Обработват даренията и плащанията на грантове, поддържат електронните системи и системите за архивиране на документи за всички грантове и дарения, признават даренията и пишат писма с благодарности, както и поддържат записите за набиране на средства.

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

URI на понятието