Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Filters

Hierarchy view

секретар, набиране на средства

Description

Code

3343.1.3

Description

Секретарите по набиране на средства предоставят административна подкрепа за мениджърите по набиране на средства. Те се насочват към потенциални дарители или спонсори като провеждане на проучвания. Обработват даренията и плащанията на грантове, поддържат електронните системи и системите за архивиране на документи за всички грантове и дарения, признават даренията и пишат писма с благодарности, както и поддържат записите за набиране на средства.

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

умения / kомпетенци

URI на понятието