Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Filters

Hierarchy view

ергоном

Description

Code

2263.3.1

Description

Ергономите анализират проекта за оборудването, мебелите и системите, за да го направят по-безопасно, по-здравословно и по-ефективно. Те се стремят да подобрят взаимодействието между хората и оборудването и околната среда.

Алтернативен етикет

анализатор, ергономия

анализаторка, ергономия

ергоном

ергономист

ергономистка

ергономка

изследовател, ергономия

изследователка, ергономия

специалистка по ергономия

специалист по ергономия

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието