Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

ергоном

Description

Code

2263.3.1

Description

Ергономите анализират проекта за оборудването, мебелите и системите, за да го направят по-безопасно, по-здравословно и по-ефективно. Те се стремят да подобрят взаимодействието между хората и оборудването и околната среда.

Алтернативен етикет

ергономистка

изследовател, ергономия

изследователка, ергономия

ергономист

анализатор, ергономия

специалист по ергономия

анализаторка, ергономия

ергономка

специалистка по ергономия

ергоном

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието