Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

дизайнер на автомобили/дизайнерка на автомобили

Description

Code

2163.1.1

Description

Дизайнерите на автомобили създават дву- или триизмерни проекти за модели и изготвят изометрични чертежи и графики. Те работят в тясно сътрудничество с хардуерните инженери за разработването на проекти на хардуер за следващото поколение автомобилни приложения, включително усъвършенствани системи за помощ на водача и системи „от автомобил към всеки обект“. Те извършват преоценка на дизайна, материалите и производствените технологии на превозните средства, като предвиждат промените в архитектурата на превозното средство и управлението на мощността, функциите на превозното средство, предвидените места в него и неговата безопасност.

Алтернативен етикет

специалист по дизайн, моторни превозни средства

специалистка по дизайн, автомобилни макети

специалист по дизайн на моторни превозни средства

дизайнер на автомобили

специалист по дизайн, макети на моторни превозни средства

специалистка по дизайн на автомобили

2D дизайнер на автомобили

2D автомобилна дизайнерка

специалист по дизайн на автомобили

консултантка по дизайн, автомобилни макети

експерт по автомобилен дизайн

специалист по автомобилен дизайн

консултант по дизайн, макети на моторни превозни средства

разработчик на автомобилни модели

3D дизайнерка на коли

автомобилен моделист

2D дизайнер на коли

дизайнерка на моторни превозни средства

експерт по дизайн, автомобилни макети

консултантка по дизайн, макети на моторни превозни средства

дизайнер на моторни превозни средства

2D автомобилен дизайнер

самолетен дизайнер

специалистка по дизайн, макети на автомобили

специалист по дизайн, автомобилни макети

2D дизайнер на камиони

2D дизайнерка на автомобили

3D дизайнер на камиони

автомобилен стилист

3D дизайнерка на камиони

специалист по дизайн, макети на автомобили

3D автомобилен дизайнер

3D дизайнер на коли

автомобилна дизайнерка

3D дизайнер на автомобили

специалистка по дизайн, моторни превозни средства

консултант по дизайн, макети на автомобили

автомобилна стилистка

3D дизайнерка на автомобили

специалистка по дизайн, макети на моторни превозни средства

консултант по дизайн, автомобилни макети

3D автомобилна дизайнерка

дизайнер на самолети

моделистка на автомобили

дизайнер, макети на моторни превозни средства

консултантка по дизайн, макети на автомобили

самолетна дизайнерка

2D дизайнерка на камиони

дизайнерка на самолети

дизайнерка на коли

дизайнерка, макети на моторни превозни средства

моделист на автомобили

дизайнерка на автомобили

експерт по дизайн, макети на моторни превозни средства

специалистка по дизайн на моторни превозни средства

автомобилна моделистка

експерт по дизайн на автомобили

2D дизайнерка на коли

автомобилен дизайнер

дизайнер на коли

специалистка по автомобилен дизайн

дизайнер на камиони

експерт по дизайн, макети на автомобили

дизайнерка на камиони

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието