Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

инженер, сглобяване на детайли

Description

Code

2149.2.2

Description

Инженерите по сглобяване на детайли проектират и представят инженерното развитие на различни малки части от по-голям проект, машина или процес. Те гарантират, че частите не влизат в противоречие с инженерна гледна точка.

Алтернативен етикет

инженерка с контролни функции, сглобяване и монтаж

инженер по монтажа

инженерка, сглобяване на детайли

инженер с контролни функции, сглобяване и монтаж

инженер, сглобяване на детайли

специалист с контролни функции, сглобяване и монтаж

инженерка по монтажа

специалистка с контролни функции, сглобяване и монтаж

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието