Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Filters

Hierarchy view

мениджър, корпоративно разузнаване

Description

Code

2421.3

Description

Мениджърите в областта на корпоративното разузнаване придобиват познания за индустрията и новаторските процеси в нея и ги съпоставят с дейността на дружеството, за да ги подобрят. Те насочват анализа си към процесите по веригата за доставки, складовете, съхранението и продажбите, за да улеснят комуникацията и увеличаването на приходите.

Алтернативен етикет

анализатор, корпоративно разузнаване

анализатор, търговско разузнаване

анализаторка, корпоративно разузнаване

анализаторка, търговско разузнаване

консултант, корпоративно разузнаване

консултант, търговско разузнаване

консултантка, корпоративно разузнаване

консултантка, търговско разузнаване

мениджър, конкурентно разузнаване

мениджър, проучване и изследване на пазара

мениджър, проучване на конкуренцията

мениджър, търговско разузнаване

специалист, корпоративно разузнаване

специалист, търговско разузнаване

специалистка, корпоративно разузнаване

стопанска анализаторка

стопански анализатор

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието