Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Filters

Hierarchy view

експерт, финансово планиране

Description

Code

2412.4

Description

Експертите по финансово планиране помагат на хора, имащи различни лични финансови проблеми. Те са специализирани в областта на финансовото планиране, например пенсионното планиране, инвестиционното планиране, управлението на риска и застрахователното планиране, както и данъчното планиране. Предлагат стратегия, съобразена с нуждите на клиента. Гарантират точността на банковите и другите финансови отчети, като същевременно имат ориентиран към клиента подход и следват етичните стандарти.

Scope note

Includes wealth advisers

Алтернативен етикет

експерт, имуществено планиране

личен банкер

личен финансов съветник

лична банкерка

лична финансова съветничка

финансова съветничка

финансов съветник

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

умения / kомпетенци

URI на понятието